Stavební blok architektury

Základní prvek modelu architektury, který popisuje jeden aspekt celého modelu.


Building block of architecture

A basic element of an architecture model that describes one aspect of the whole model.

Použito v metodice