Stavební blok řešení

Kandidát na řešení, který odpovídá specifikaci Stavebního bloku architektury.


Building block solution

A candidate for a solution that meets the Building Block Architecture specification.

Použito v metodice