Styl architektury

Kombinace výrazných rysů, které se uplatňují při práci s architekturou.


Architecture style

A combination of distinctive features that apply to the architecture.

Použito v metodice