Styl architektury

Kombinace výrazných rysů, které se uplatňují při práci s architekturou.

Použito v metodice