Systém

Kolekce komponent uspořádaná za účelem dosažení určité funkce nebo skupiny funkcí.


System

A collection of components organized to accomplish a specific function or set of functions.

Použito v metodice