Systém pro správu databází

Počítačový aplikační program, který přistupuje nebo manipuluje s databází.


Database Management System

A computer application program that accesses or manipulates the database.

Použito v metodice