Technické vybavení

Hardware

Fyzická infrastruktura potřebná pro provoz software, například servery, pracovní stanice, síťová zařízení.


Hardware

Hardware

Physical infrastructure needed to run software, such as servers, workstations, network devices.

Použito v metodice