Technologická architektura

Popis struktury a interakce služeb platformy a komponent logické a fyzické technologie.


Technology Architecture

A description of the structure and interaction of the platform services, and logical and physical technology components.

Použito v metodice