Technologická komponenta

Zapouzdření části technologické infrastruktury, která reprezentuje třídu technologického produktu nebo specifický technologický produkt.

Použito v metodice