Technologická komponenta

Zapouzdření části technologické infrastruktury, která reprezentuje třídu technologického produktu nebo specifický technologický produkt.


Technological component

Encapsulation of a part of the technology infrastructure that represents a class of technology product or a specific technology product.

Použito v metodice