Transakce

Interakce mezi uživatelem a počítačem, ve kterém uživatel zadává příkaz, aby získal konkrétní výsledek z počítače.


Transaction

Interaction between a user and a computer in which the user inputs a command to receive a specific result from the computer.

Použito v metodice