Transformační plán

Cestovní plán pro transformaci odstraňuje mezery zjištěné v dokumentu definice architektury a rozvíjí přístup k odstranění mezer. Požadovaná práce je hodnocena jako portfolio pracovních balíčků, které jsou organizovány na časové ose.


Transformation Roadmap

The transformation roadmap takes the gaps identified in the architecture definition document and develops an approach to close the gaps. The work required is assessed as a portfolio of work packages which are organized on a timeline.

Použito v metodice