Událost

Organizační změna stavu, která způsobuje události zpracování, může pocházet z organizace nebo mimo ni a může být vyřešena uvnitř organizace nebo mimo ni.


Event

An organizational state change that triggers processing events may originate from inside or outside the organization and may be resolved inside or outside the organization.

Použito v metodice