Úložiště

Systém, který spravuje všechna data podniku, včetně datových a procesních modelů a dalších podnikových informací. Údaje v úložišti jsou tedy mnohem rozsáhlejší než údaje v datovém slovníku, který obecně definuje pouze data tvořící databázi.


Repository

A system that manages all of the data of an enterprise, including data and process models and other enterprise information. Hence, the data in a repository is much more extensive than that in a data dictionary, which generally defines only the data making up a database.

Použito v metodice