Umístění

Místo, kde probíhá obchodní činnost a může být hierarchicky rozloženo.


Location

A place where business activity takes place and can be hierarchically decomposed.

Použito v metodice