Umístění

Místo, kde probíhá obchodní činnost a může být hierarchicky rozloženo.

Použito v metodice