Uživatel

1. Každá osoba, organizace nebo funkční jednotka, která využívá služby systému zpracování informací.

2. V jazyce koncepčního schématu může každá osoba nebo něco, co může vydávat nebo přijímat příkazy a zprávy do informačního systému nebo z něj.


User

1. Any person, organization, or functional unit that uses the services of an information processing system.

2. In a conceptual schema language, any person or anything that may issue or receive commands and messages to or from the information system.

Použito v metodice