Vize architektury

Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený na business přínosy a na změny v podniku, které v důsledku cílové architektury vzniknou. Vize slouží jako podklad k detailnější architektonické práci.


Architecture vision

A simplified description of a target architecture focusing on business benefits and changes in the business that will result from the target architecture. The vision serves as a basis for more detailed architectural work.

Použito v metodice