Výbor pro architekturu

Klíčovou součástí strategie pro governance architektury je ustavení výboru pro architekturu, který dohlíží na implementaci strategie. Tento výbor by měl zahrnovat představitele klíčových zainteresovaných osob na architektuře, včetně vedoucích prácovníků odpovědných za revizi a údržbu celkové architektury.


Committee on Architecture

A key part of the architecture architecture strategy is the establishment of an architecture committee that oversees the implementation of the strategy. This committee should include representatives of key stakeholders in architecture, including senior executives responsible for reviewing and maintaining the overall architecture.

Použito v metodice