Vysokoúrovňový popis architektury

Přehledový popis podniku poskytující rámec pro dohled nad změnami, provozem a směřování podniku v dlouhodobějším horizontu.


High level architecture description

An overview of the business providing a framework for overseeing changes, operations and business trends over the longer term. .

Použito v metodice