Vysokoúrovňový popis architektury

Přehledový popis podniku poskytující rámec pro dohled nad změnami, provozem a směřování podniku v dlouhodobějším horizontu.

Použito v metodice