Vzor

Technika pro uvedení stavebních bloků do kontextu; například popisovat opětovně použitelné řešení problému. Stavební bloky jsou to, co používáte: vzory vám mohou říci, jakým způsobem je používáte, kdy, proč a jaké kompromisy musíte dělat.
Vzory jsou považovány za způsob, jak dát stavební bloky do kontextu.


Pattern

A technique for putting building blocks into context; for example, to describe a re-usable solution to a problem. Building blocks are what you use: patterns can tell you how you use them, when, why, and what trade-offs you have to make in doing so.
Patterns are considered to be a way of putting building blocks into context.

Použito v metodice