Základní architektura

Základní stavební bloky a jejich vazby včetně principů a návodů pro budování specifických architektur.


Basic architecture

Basic building blocks and their links, including principles and instructions for building specific architectures.

Použito v metodice