Životní cyklus

Časové období, které začíná při koncipování systému a končí, když systém již není k dispozici k použití.


Lifecycle

The period of time that begins when a system is conceived and ends when the system is no longer available for use.

Použito v metodice