Zúčastněné strany

Jednotlivec, tým nebo organizace (nebo jejich třídy) se zájmy nebo obavami týkajícími se výsledku architektury.


Stakeholder

An individual, team, or organization (or classes thereof) with interests in, or concerns relative to the outcome of the architecture.

Použito v metodice