Zvýšení kapacity

Diskrétní část architektury schopností, která poskytuje specifickou hodnotu. Po dokončení všech přírůstků byla schopnost realizována.


Capability Increment

A discrete portion of a capability architecture that delivers specific value. When all increments have been completed, the capability has been realized.

Použito v metodice