Implementace a provádění bezpečnostních opatření

Orgány nebo osoby podle § 3 písm. c) až f) ZKB musí provádět bezpečnostní opatření, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti jejich informačního nebo komunikačního systému. Tyto orgány a osoby mají také povinnost vést o nich bezpečnostní dokumentaci.
Orgány a osoby podle § 3 písm. h) ZKB jsou povinny zavést a provádět vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření pro sítě elektronických komunikací a informační systémy, které využívá v souvislosti se zajišťováním své služby.
Požadavky na bezpečnostní opatření podle ZKB jsou obsahem vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Použito v metodice