Informační systémem základní služby

Systém, na jehož fungování je závislé poskytování základní služby

Použito v metodice