Informační systémem základní služby

Systém, na jehož fungování je závislé poskytování základní služby


Basic Service Information System

The system on which the provision of basic service is dependent.

Použito v metodice