Metodika TRIBECA

  Project. Program. Portfolio.

  Tak lehce aplikovatelná metodika! Na VELKÉ i malé projekty. Agilně, ale i Waterfall.

  To nejlepší z best-practices!

  TRIBECA je komplexní, univerzální a flexibilní framework pro řízení portfolia, programů a projektů.

  Jedna cesta je poznávat best-practices izolovaně. Druhá cesta je TRIBECA, která je o poznání toho nejlepšího z nejlepších metod v kontextu a s větším důrazem na praktické ukázky a cvičení. 

  Poznejte TRIBECA v základu nebo hlouběji a rádi Vám připravím i workshop šitý na míru. Tribecu lze použít pro tradiční vedení projektů/programů ale i pro ty agilní. Navíc oba dva přístupy lze v TRIBECA kombinovat.

  waterfall vs agile - tribeca

  Praxe

  Používejte to nejlepší z nejlepšího. TRIBECA je skvělou volbou pro libovolný projekt. Agilně, waterfall nebo kombinace obou přístupů.

  Silné stránky frameworku:       

  • ověřené procesy
  • otevřený framework
  • jasné role a odpovědnosti
  • flexibilní projektová dokumentace
  prince2 pmi ipma tribeca

  Struktura metodiky

  5 Procesů

  V jednoduchosti je síla! Procesní frameworku si vystačí s 5 procesy jak na agilní, tak i tradiční projekty.


  5 Rolí

  I ten největší projekt, nebo program napasujete do 5 základních rolí a odpovědností.


  5 kompetencí

  Představuje 5 základních znalostí, resp. kompetencí, které jsou nezbytné pro efektivní řízení změn.


  7 Pilířů

  Páteří celého frameworku je magických 7 pilířů, které jsou v praxi zárukou úspěšné dodávky projektů.
  TRIBECA

  FRAMEWORK

  6 Indikátorů

  Chcete-li projekt řídit, musíte ho umět měřit. TRIBECA nevyužívá 3, nebo 4, ale rovnou 6 měřitelných parametrů. 


  5 procesů

  TRIBECA je procesně orientovaný framework aplikovatelný pro agilní i tradiční projekty

  1. Hrubá příprava projektu

  Rychle, levně, nahrubo. To je základní charakteristika prvního přípravného procesu. Ten dokáže v hrubých rysech odpovědět na otázku, zda je důvod na daném projektu dále pracovat. Tento proces je kompatibilní s přístupem "fail-fast".

  2. Podrobná příprava projektu

  Tento proces je o dokončení přípravy před fází realizace. A to do míry detailu vhodného pro účely projektu. Tradiční (waterfall) aktivity zde "proplánují" více času, než agilní projekty.  Klíčový výstup tohoto projektu je mj. "plán projektu".

   

  3. Řízení etapy projektu

  Projektový, nebo programový manažer v tomto procesu "ovládá" a kontroluje etapu. Řeší nové otevřené body, rizika, reportuje, eskaluje a připravuje podklady pro manažerské rozhodnutí o přechodu do další etapy.

  4. Dodávka projektu

  Tento proces je určen pro tradiční či agilní týmy k realizaci výstupů. TRIBECA umožňuje využití agilních metod jako Scrum, Kanban či DevOps.

  5. Ukončení projektu

  Každý program či projekt je třeba řízeně ukončit. A to i v případě předčasného konce.


  5 x Role

  1. Portfolio Director

  Portfolio Director je nejvyšší autorita pro vedení portfolia. Obvykle je tato role vykonávána generálním ředitelem či ředitelem pro strategické změny.

  2. Portfolio Manager

  Portfolio manager je administrátorem portfolia. Zajišťuje konsistentní přístup při zachytávání a prioritizování námětů na projekty/programy a připravuje portfolio dashboard.

  3. Program/Project Director

  Tato "executive" role odpovídá za úspěch projektu, či programu. Obvykle člen managementu organizace.

  4. Program/Project Manager

  Administrátor projektu či programu. Tato role odpovídá za efektivní day-to-day management a precizní dokumentaci projektu, či programu.

  5. Team Manager

  Team manager odpovídá za realizaci/dodávku výstupů.  A nejenom to, i za tým a zajišťuje tradiční, či agilní formu realizace.

  Chcete získat dárek k narozeninám?