Whistleblowing Officer

První certifikační kurz v ČR vám ukáže, jak požadavky whistleblowing zákona efektivně implementovat do praxe a jak se vyhnout milionovým pokutám. Výuka v plné šíři od návrhu povinností nových zákonných požadavků na zavedení whistleblowing procesu u většiny soukromých firem a veřejnoprávních organizací.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Whistleblowing kurz je určen

Osobám odpovědným za vyšetřování a evidenci jednotlivých oznámení.

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací kanál a řešit whistleblowing oznámení dopadá na každou obchodní společnost s více než 25 zaměstnanci.

Stejná povinnost se bude týkat každého zadavatele veřejných zakázek kromě malých obcí. Soukromé společnosti i zadavatelé veřejných zakázek budou rovněž povinni jmenovat zaměstnance odpovědného za prověřování jednotlivých oznámení, tzv. příslušnou osobu.

Kurz cílí zejména na:

 • Compliance officery, právníky a top manažery společností
 • Zaměstnance, kteří budou vykonávat funkci příslušené osoby 
 • Všem zájemcům, kteří budou povinni proces zavést a reportovat
whistleblowing zákon

Co vás kurz naučí

 • Komplexní přehled Whistleblowing agendy
 • Základní povinnosti, které vaší organizaci ze zákona vyplynou
 • Vysvětlení nové právních úpravy a vašich povinností + série praktických rad
 • Vyzkoušíte si implementaci whistleblowing procesu. V max. míře využijete stávající systémy

Proč Whistleblowing kurz

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing zákon) většině organizací ukládá, aby nastavily tzv. vnitřní oznamovací systém. 

Jeho prostřednictvím musí svým zaměstnancům a dalším osobám umožnit, aby oznamovali možné porušení zákona ve vybraných oblastech (ochrana spotřebitele, ochrana osobních údajů, poskytování a distribuce finančních služeb). 

Organizace bude povinna všechna oznámení důsledně prověřit a zajistit odstranění případného protiprávního stavu.

Organizacím bude rovněž uloženo, aby přijaly opatření k zamezení tzv. odvetným opatřením proti oznamovatelům protiprávního jednání.

Zaměstnanci však budou moci využít i tzv. externí oznamovací kanál, který bude zajišťovat Ministerstvo spravedlnosti, nebo v některých případech oznámení rovnou zveřejnit.

whistleblowing vzorová dokumentace

Harmonogram Whistleblowing kurzu

09:00 – 10:30

Úvod

 • Působnost a účel whistleblowing procesu
 • Whistleblowing směrnice
 • Zákon o ochraně oznamovatelů
 • Praktické dopady judikatury evropských soudů
 • Okruh oblastí, pro které je nutné zavést whistleblowing proces

Identifikace činností organizace

 • Ochrana spotřebitele
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Ochrana životního prostředí
 • Zpracování údajů (GDPR)
 • Ochrana el. komunikací (ePrivacy)
 • Poskytování a distribuce finančních služeb a produktů
 • Ochrana hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a veřejných dražeb
 • Ochrana finančních zájmů Evropské unie a unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory
 • Trestní odpovědnost právnických osob

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

V detailu: Whistleblowing proces

• Interní oznamovací kanál • Pravidla pro příjem a vyšetřování oznámení • Evidence oznámení • Externí oznamovací kanál • Povinnost odstranit protiprávní stav • Možnost zveřejnit oznámení a důsledky pro organizaci

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

V detailu: podpůrné procesy

 • Proces pro příjem oznámení
 • Splnění informační povinnosti
 • Zavedení vnitřního oznamovacího kanálu
 • Jmenování příslušné osoby pro vyšetřování whistleblowing oznámení
 • Odpovědnost pověřené osoby, její role a zařazení v organizaci
 • Nastavení pravidel pro vyšetřování oznámení a nápravu protiprávního stavu

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 17:00

V detailu: podpůrné procesy

 • Vymezení odvetných opatření a chráněných osob
 • Zavedení ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními

Nastavení funkce příslušné osoby

 • Organizační začlenění
 • Kompetence a oprávnění příslušné osoby
 • Odpovědnost příslušné osoby, možnost sankce za nedostatečné prošetření oznámení
 • Slučitelnost s dalšími rolemi (Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Compliance Officer)
 • Využití již existujících procesů (řízení rizik, compliance management system, data protection governance)

Povinnosti, které ukládá nový zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing zákon). Prakticky a s příklady - ve kterých oblastech činnosti musíte whistleblowing oznámení přijímat, řešit, reportovat.

Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Ne.

Trenér

František Nonnemann

"Praktickým dopadům regulace a zavádění a posuzování compliance systémů se věnuje více než 15 let, zejména v oblasti zpracování a ochrany informací a řízení rizik. Několik let odpovědný za whistleblowing proces včetně řešení jednotlivých oznámení ve velké finanční skupině.

 • 2016 - nyní | Auditor (TAYLLORCOX)
 • 2019 - nyní | Compliance & Operational Risk Manager (MALLPay)
 • 2016 - 2019 | GDPR Pověřenec (Moneta)
 • 2009 - 2016 | ÚOOÚ: právní odd.
 • 2006 - 2009 | ÚOOÚ: tajemník dozoru
 • 2000 - 2006 | Právnická fakulta UK v Praze

Témata

V kurzu se praktickou formou dozvíte, jak vyřešit

Identifikaci činností, pro které musíte whistleblowing implementovat

Interní kanál pro oznamování. Prakticky a s příklady práv a povinností.

Nastavení procesů v celé whistleblowing cyklu od vzniku po evidenci, reporting.

Informační povinnost k zaměstnancům ze strany a role whistleblowing officera

Komunikaci s oznamovateli protiprávního jednání a neporušit předpisy

Opatření pro zabránění odvetných kroků vůči oznamovateli

Aktuálně

Nová ISO norma k whistleblowingu aneb jak efektivně zavést whistleblowing proces

Nová ISO norma k whistleblowingu aneb jak efektivně zavést whistleblowing proces

Whistleblowing směrnice a poslední dostupný návrh českého whistleblowing zákona počítají s tím, že by whistleblowing proces měly zavést v zásadě všechny soukromé společnosti s více než 25...

Zobrazit celý článek

Whistleblowing Officer: nová příležitost pro GDPR Pověřence?

Whistleblowing Officer: nová příležitost pro GDPR Pověřence?

Povinnost zavést whistleblowing se blíží. V předchozím článku jsme řešili kdo to vlastně je a co dělá Whistleblower, takže jen ve zkratce: jednoduše to je ten, kdo upozorní na nezákonné, neetické,...

Zobrazit celý článek

ISO 37301: Nový standard pro Compliance Management System

ISO 37301: Nový standard pro Compliance Management System

Při zavádění compliance management systému lze efektivně využít mezinárodních zkušeností a best practise postupů a zároveň svoji vůli compliance rizika řídit jednoznačně demonstrovat. Ano, řeč je o...

Zobrazit celý článek

Whistleblower? Ten, kdo hvízdá na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Whistleblower? Ten, kdo hvízdá na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Whistleblowing oznámení budou muset organizace s počtem 25 a více zaměstnanců pečlivě prošetřit, přijmout a dokumentovat kroky k nápravě protiprávního stavu a zabránit odvetným opatřením proti...

Zobrazit celý článek

Compliance: plnění právních povinností chytře a efektivně

Compliance: plnění právních povinností chytře a efektivně

Každý compliance management systém musí být přizpůsobený podmínkám konkrétní organizace, její struktuře, produktům, které nabízí, interním procesům a skutečným rizikům, kterým čelí. Toto jsou moje...

Zobrazit celý článek

TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

TOP 6 GDPR pokut aktuálně: nedodržování může vyjít i na miliardu korun

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Dat Protection Regulation, GDPR) je účinné již dva a půl roku. Přijato bylo ještě o dva roky dříve, na jaře roku 2016, takže všechny organizace...

Zobrazit celý článek

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

​ISO 27701. Nový standard pro systém ochrany osobních údajů a certifikaci GDPR

GDPR je s námi již více, než rok Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je již plně účinné déle než rok. Od letošního dubna máme i nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,...

Zobrazit celý článek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

GDPR DPO se zařadil do TOP 10 nejžhavějších pracovních nabídek

Poptávka po odbornících v oblasti ochrany osobních údajů stále stoupá. V tomto roce jich bude chybět až 75tisíc.

Zobrazit celý článek

Jak nás hodnotí

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Miroslav M.
 • 03.11.22
 • České radiokomunikace

Za největší přidanou hodnotu jsem považoval to, že Ing. Chovanec má bohaté zkušenosti z PČR, které dokázal propojit s daným tématem. Tím byl kurz nadstandardní a velmi mě bavil, protože bylo možné diskutovat k praktickým otázkám.  

 • Roman Š.
 • 02.03.22
S kurzem jsem byl velice spokojen, lektor měl hluboké znalosti přednášené problematiky i oblastí souvisejících, organizace i obsah kurzu byly na velmi vysoké úrovni.
 • Milan K.
 • 23.06.21

Dozvěděl jsem se vše potřebné

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?