Whistleblowing Officer

První certifikační kurz v ČR vám ukáže, jak požadavky whistleblowing zákona efektivně implementovat do praxe a jak se vyhnout milionovým pokutám. Výuka v plné šíři od návrhu povinností nových zákonných požadavků na zavedení whistleblowing procesu u většiny soukromých firem a veřejnoprávních organizací.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Whistleblowing kurz je určen

Osobám odpovědným za vyšetřování a evidenci jednotlivých oznámení.

Povinnost zřídit vnitřní oznamovací kanál a řešit whistleblowing oznámení dopadá na každou obchodní společnost s více než 25 zaměstnanci.

Stejná povinnost se bude týkat každého zadavatele veřejných zakázek kromě malých obcí. Soukromé společnosti i zadavatelé veřejných zakázek budou rovněž povinni jmenovat zaměstnance odpovědného za prověřování jednotlivých oznámení, tzv. příslušnou osobu.

Kurz cílí zejména na:

 • Compliance officery, právníky a top manažery společností
 • Zaměstnance, kteří budou vykonávat funkci příslušené osoby 
 • Všem zájemcům, kteří budou povinni proces zavést a reportovat
whistleblowing zákon

Co vás kurz naučí

 • Komplexní přehled Whistleblowing agendy
 • Základní povinnosti, které vaší organizaci ze zákona vyplynou
 • Vysvětlení nové právní úpravy a vašich povinností + série praktických rad
 • Vyzkoušíte si implementaci whistleblowing procesu. V max. míře využijete stávající systémy

Proč Whistleblowing kurz

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing zákon) většině organizací ukládá, aby nastavily tzv. vnitřní oznamovací systém. 

Jeho prostřednictvím musí svým zaměstnancům a dalším osobám umožnit, aby oznamovali možné porušení zákona ve vybraných oblastech (ochrana spotřebitele, ochrana osobních údajů, poskytování a distribuce finančních služeb). 

Organizace bude povinna všechna oznámení důsledně prověřit a zajistit odstranění případného protiprávního stavu.

Organizacím bude rovněž uloženo, aby přijaly opatření k zamezení tzv. odvetným opatřením proti oznamovatelům protiprávního jednání.

Zaměstnanci však budou moci využít i tzv. externí oznamovací kanál, který bude zajišťovat Ministerstvo spravedlnosti, nebo v některých případech oznámení rovnou zveřejnit.

whistleblowing vzorová dokumentace

Vzorová dokumentace!

Doporučujeme zakoupit ke kurzu

Whistleblowing dokumentace je plně v češtině, z 80 % s hotovým textem a zbylou částí k úpravě tak, aby jednotlivé dokumenty a předpisy vyhovovaly potřebám a specifikům každé organizace. 

Použití dokumentace vám ušetří 70+ hodin práce vašich interních zaměstnanců nebo externích poradců. Dokumentace vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a českého zákona o ochraně oznamovatelů. 

Vzorová dokumentace

whistleblowing vzory a metodika

Harmonogram Whistleblowing kurzu

09:00 – 10:30

Úvod

 • Působnost a účel whistleblowing procesu
 • Whistleblowing směrnice
 • Zákon o ochraně oznamovatelů
 • Praktické dopady judikatury evropských soudů
 • Okruh oblastí, pro které je nutné zavést whistleblowing proces

Identifikace činností organizace

 • Ochrana spotřebitele
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Ochrana životního prostředí
 • Zpracování údajů (GDPR)
 • Ochrana el. komunikací (ePrivacy)
 • Poskytování a distribuce finančních služeb a produktů
 • Ochrana hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a veřejných dražeb
 • Ochrana finančních zájmů Evropské unie a unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory
 • Trestní odpovědnost právnických osob

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

V detailu: Whistleblowing proces

• Interní oznamovací kanál • Pravidla pro příjem a vyšetřování oznámení • Evidence oznámení • Externí oznamovací kanál • Povinnost odstranit protiprávní stav • Možnost zveřejnit oznámení a důsledky pro organizaci

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

V detailu: podpůrné procesy

 • Proces pro příjem oznámení
 • Splnění informační povinnosti
 • Zavedení vnitřního oznamovacího kanálu
 • Jmenování příslušné osoby pro vyšetřování whistleblowing oznámení
 • Odpovědnost pověřené osoby, její role a zařazení v organizaci
 • Nastavení pravidel pro vyšetřování oznámení a nápravu protiprávního stavu

14:45 – 15:00

Coffee Break

15:00 – 17:00

V detailu: podpůrné procesy

 • Vymezení odvetných opatření a chráněných osob
 • Zavedení ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními

Nastavení funkce příslušné osoby

 • Organizační začlenění
 • Kompetence a oprávnění příslušné osoby
 • Odpovědnost příslušné osoby, možnost sankce za nedostatečné prošetření oznámení
 • Slučitelnost s dalšími rolemi (Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Compliance Officer)
 • Využití již existujících procesů (řízení rizik, compliance management system, data protection governance)

Povinnosti, které ukládá nový zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing zákon). Prakticky a s příklady - ve kterých oblastech činnosti musíte whistleblowing oznámení přijímat, řešit, reportovat.

Kandidáti, kteří se účastní kurzu formou virtuální třídy, absolvují certifikační zkoušku rovněž online.

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 8 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ano
 • Předpoklady

  Ne.

František Nonnemann

"Praktickým dopadům regulace a zavádění a posuzování compliance systémů se věnuje více než 15 let, zejména v oblasti zpracování a ochrany informací a řízení rizik. Několik let odpovědný za whistleblowing proces včetně řešení jednotlivých oznámení ve velké finanční skupině.

 • 2016 - nyní | Auditor (TAYLLORCOX)
 • 2021 - nyní | Compliance & Risk Manager v projektu Partners banka
 • 2019 - 2021 | Compliance & Operational Risk Manager (MALLPay)
 • 2016 - 2019 | GDPR Pověřenec (Moneta)
 • 2009 - 2016 | ÚOOÚ: právní odd.
 • 2006 - 2009 | ÚOOÚ: tajemník dozoru
 • 2000 - 2006 | Právnická fakulta UK v Praze

Lucie Balýová

Problematice ochrany osobních osobních údajů se věnuje již více než 10 let, a to zejména s ohledem denní užívání v praktické aplikaci, provádění auditů ochrany osobních údajů, lektorské a poradenské činnosti. V advokátní praxi se zaměřuje nejen na ochranu osobních údajů, ale také na IT právo a kybernetickou bezpečnost, kdy se jednotlivé specializace zásadně doplňují pro řešení konkrétních případů. 

Lucie hojně publikuje v odborných periodikách, je členkou odborného spolku gdpr.cz a autorkou několika odborných knih, a často se vyjadřuje k dotazům problematiky osobních údajů, IT práva či kybernetické bezpečnosti a vyučuje i na několika vysokých školách.

Lukáš Chovanec

Téměř 8 let zkušeností v rámci NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu) v níže uvedených oblastech. Nyní na pozici Compliance Auditor / Lead Trainer portfolia:

 • Whistleblowing - praktická aplikace zákona o ochraně oznamovatelů;
 • Compliance dle ISO 19600 - plnění právních a legislativních povinností;
 • AML (Anti Money Laundry) - zákon a ISO 37001 finanční kriminalita a praní peněz;
 • TOPO (Trestní odpovědnost právnických osob) - odhalování trestné činnosti, kriminální vyšetřování;

Témata

V kurzu se praktickou formou dozvíte, jak vyřešit

Identifikaci činností, pro které musíte whistleblowing implementovat

Interní kanál pro oznamování. Prakticky a s příklady práv a povinností.

Nastavení procesů v celé whistleblowing cyklu od vzniku po evidenci, reporting.

Informační povinnost k zaměstnancům ze strany a role whistleblowing officera

Komunikaci s oznamovateli protiprávního jednání a neporušit předpisy

Opatření pro zabránění odvetných kroků vůči oznamovateli

Aktuálně

Kauza Boeing: 346 mrtvých, 2 sebevraždy, 50% propad akcií a… ISO 9001!

Kauza Boeing: 346 mrtvých, 2 sebevraždy, 50% propad akcií a… ISO 9001!

Americká společnost Boeing se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním z porušování standardů kvality při výrobě letadel. Vyvolalo to řadu otázek o dodržování mezinárodní normy ISO 9001 , která...

Zobrazit celý článek

Česká republika: Whistleblowing v číslech

Česká republika: Whistleblowing v číslech

Ministerstvo spravedlnosti vydalo první výroční zprávu o whistleblowingu. Je totiž gesčním úřadem a zároveň provozuje tzv. externí oznamovací kanál. Co ministerstvo v roce 2023 v této oblasti řešilo?

Zobrazit celý článek

Implementace whistleblowingových systémů: Výzvy a praktické zkušenosti

Implementace whistleblowingových systémů: Výzvy a praktické zkušenosti

Povinnost zavést whistleblowing dopadá od konce roku 2023 na tisíce organizací. Řadě firem a úřadů jsem pomáhal s implementací a kontrolou whistleblowing systému. Na co si dát v praxi pozor?

Zobrazit celý článek

Před mikrofonem: Od etické linky pro školy ke globální whistleblowing platformě

Před mikrofonem: Od etické linky pro školy ke globální whistleblowing platformě

Jan Sláma, zakladatel platformy pro oznamování neetického jednání NNTB, která nabízí whistleblowing řešení po celém světě. Zařazen do 30 pod 30 podle Forbesu pro rok 2022.

Zobrazit celý článek

Tři produkty pro efektivní whistleblowing proces

Tři produkty pro efektivní whistleblowing proces

Potřebujete si ověřit, že jste whistleblowing zavedli včas? Nebo dohnat zpoždění? Využijte 3 moderní produkty pro implementaci a kontrolu whistleblowing procesu!

Zobrazit celý článek

Jak na compliance v soutěžním právu?

Jak na compliance v soutěžním právu?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal metodiku ke compliance. Jak nastavit compliance program, aby ochránil před pokutou za porušování pravidel hospodářské soutěže?

Zobrazit celý článek

Proč začít s whistleblowingem už teď? A kde vzít kvalitního whistleblowing officera?

Proč začít s whistleblowingem už teď? A kde vzít kvalitního whistleblowing officera?

Všechny organizace nad 50 zaměstnanců, většina zadavatelů veřejných zakázek a řada dalších firem musí řešit whistleblowing proces. Postup pro důvěrné přijímání a posuzování oznámení o tom, že...

Zobrazit celý článek

Nová ISO norma k whistleblowingu aneb jak efektivně zavést whistleblowing proces

Nová ISO norma k whistleblowingu aneb jak efektivně zavést whistleblowing proces

Whistleblowing směrnice a poslední dostupný návrh českého whistleblowing zákona počítají s tím, že by whistleblowing proces měly zavést v zásadě všechny soukromé společnosti s více než 25...

Zobrazit celý článek

Whistleblowing Officer: nová příležitost pro GDPR Pověřence?

Whistleblowing Officer: nová příležitost pro GDPR Pověřence?

Povinnost zavést whistleblowing se blíží. V předchozím článku jsme řešili kdo to vlastně je a co dělá Whistleblower, takže jen ve zkratce: jednoduše to je ten, kdo upozorní na nezákonné, neetické,...

Zobrazit celý článek

Whistleblower? Ten, kdo hvízdá na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Whistleblower? Ten, kdo hvízdá na píšťalku, když se nehraje podle pravidel.

Whistleblowing oznámení budou muset organizace s počtem 25 a více zaměstnanců pečlivě prošetřit, přijmout a dokumentovat kroky k nápravě protiprávního stavu a zabránit odvetným opatřením proti...

Zobrazit celý článek

Jak kurz hodnotí absolventi?

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Pavel V.
 • 09.05.24

Výborný kurz, vše bylo OK.

 • Jakub T.
 • 09.05.24

Detailní pohled do problematiky Whistleblowingu. Celkově výborný kurz.

 • Miroslav M.
 • 03.11.22
 • České radiokomunikace

Za největší přidanou hodnotu jsem považoval to, že Ing. Chovanec má bohaté zkušenosti z PČR, které dokázal propojit s daným tématem. Tím byl kurz nadstandardní a velmi mě bavil, protože bylo možné diskutovat k praktickým otázkám.  

 • Roman Š.
 • 02.03.22
S kurzem jsem byl velice spokojen, lektor měl hluboké znalosti přednášené problematiky i oblastí souvisejících, organizace i obsah kurzu byly na velmi vysoké úrovni.
 • Milan K.
 • 23.06.21

Dozvěděl jsem se vše potřebné

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?