Proč začít s whistleblowingem už teď? A kde vzít kvalitního whistleblowing officera?

Všechny organizace nad 50 zaměstnanců, většina zadavatelů veřejných zakázek a řada dalších firem musí řešit whistleblowing proces. Postup pro důvěrné přijímání a posuzování oznámení o tom, že v rámci organizace někdo porušuje předpisy. Třeba poškozuje životní prostředí, zneužívá osobní údaje klientů, manipuluje s veřejnými zakázkami nebo jen prostě normálně krade.

Proč budeme muset whistleblowing proces zavádět? 

Ukládá nám to směrnice EU o ochraně oznamovatelů. Český zákonodárce bohužel nestihl přijmout vnitrostátní zákon ve lhůtě, kterou nám směrnici ukládá. Za to České republice dokonce hrozí pokuta 4.900 euro za každý den prodlení.

Návrh zákona už je v Poslanecké sněmovně. A lze očekávat, že bude projednán a přijat poměrně rychle.

Whistleblowing proces?

O čem směrnice a zákon vlastně jsou? Co budou po velké řadě organizací vyžadovat?

Zavedení vnitřního systému pro příjem a řešení oznámení o možném porušení právních předpisů v organizaci. Tento systém musí zahrnovat především následující:

 • Jmenování dostatečně kvalifikovaného prošetřovatele oznámení, whistleblowing officera, a nastavení pravidel jeho činnosti ve vnitřních předpisech organizace
 • Vytvoření bezpečného kanálu pro podávání whistleblowing oznámení 
 • Informování zaměstnanců o možnosti tento kanál využívat, a to včetně zveřejnění předepsaných informací a kontaktu na whistleblowing officera na webu
 • Nastavení pravidel a lhůt pro vyšetření oznámení a informování oznamovatele o přijatých opatřeních
 • Zavedení opatření k ochraně oznamovatelů a dalších osob před odvetnými opatřeními, jako je např. ukončení pracovního poměru, přeřazení na jinou pozici, nucené nařízení zdravotního vyšetření, diskriminace atd.
 • Zavedení důvěrné evidence učiněných oznámení a způsobu jejich vyřízení

Nejvyšší čas začít!

Myslíte, že na zavedení whistleblowing procesu a jmenovaná whistleblowing officera je ještě čas? Nejméně do doby přijetí českého zákona nehodláte whistleblowing řešit?

To by byla chyba. Z těchto 6 důvodů je chytré začít s whistleblowingem právě teď:

 • Čas jsou peníze.
 • Zákon stejně jednou přijde.
 • Bez whistleblowingu to už nejde.
 • Špinavé prádlo je lepší prát doma.
 • Důvěra zaměstnanců? K nezaplacení..
 • Veřejné instituce musí postupovat podle EU směrnice už nyní.

Na úřady, kraje, obce a další veřejné instituce se whistleblowing směrnice vztahuje přímo, i když český parlament zatím nestihl zákon projednat. Od prosince 2021 jsou tak tyto organizace povinny mj. zavést vnitřní oznamovací systém a jmenovat whistleblowing officera, který každé podané oznámení řádně prošetří.

Netýká se tato povinnost náhodou i vás?

Správně nastavený whistleblowing proces přispívá k tomu, že se o nevhodném či přímo protiprávním chování, ke kterému ve vaší organizaci dochází, dozvíte jako první vy. Ne vaše konkurence, ne média, ne úřady ani policie, ale vy. Díky tomu budete mít možnost celou záležitost vyřešit, napravit systémové či individuální chyby a snížit riziko, že pozdější odhalení za několik měsíců či let způsobí ještě větší problémy. 

Za každý den zpoždění s přijetím zákona bude Česká republika platit pokutu. Oněch 4.900 euro. Když se to nasčítá, tak už je to pěkná suma. Ta by ve státním rozpočtu chyběla vždy, ovšem v nynější hospodářské situaci může být pokuta ještě bolestivější. 

Aby parlament toto nebezpečí snížil, může se velmi reálně stát, že pro zavedení whistleblowing procesu stanoví velmi krátkou lhůtu. Pokud budete se zavedením whistleblowingu vyčkávat, může se stát, že na jeho implementaci po přijetí zákona budete mít třeba jenom několik málo měsíců. 

Realizace tak náročného projektu a získání kvalitního whistleblowing officera během jednoho či dvou měsíců bude náročná. A drahé.  

Chcete mít funkční, nebo dokonce i certifikovaný, compliance management systém? Potřebujete pro své akcionáře, mateřskou společnost, zřizovatele nebo investory doložit, že dodržování pravidel berete vážně? Hodláte se bránit proti trestní odpovědnosti právnických osob?

V žádném z těchto bodů se neobejdete bez funkčního kanálu, který vašim zaměstnancům umožní „pískat na píšťalku“. Důvěrně a beze strachu z vyhazovu upozornit na to, že se někde nehraje fér a podle pravidel. Říká to ISO 37301, říká to metodika Nejvyššího státního zastupitelství k trestněprávním compliance programům, říkají to i další autority. 

Věřte jim!

Čekání na český whistleblowing zákon nebude stejné jako čekání na Godota; zákon jednou přijde. Upraví povinnosti, lhůty, povinné postupy a další náležitosti whistleblowing procesu. A přinese také nové pokuty, pro organizaci, která whistleblowing proces nezavede nebo nebude provozovat podle požadavků regulace. Ale také přímo pro whistleblowing officera, který například prozradí identitu oznamovatele nebo jeho podnět neprošetří.  

Lepší je proto začít již dnes. Už dnes každý může alespoň zmapovat oblasti, pro které bude nutné whisteblowing proces zavést, zahájit výběr whistleblowing officera a jeho profesní přípravu a školení, nastavit důvěrný komunikační kanál pro příjem oznámení, začít pracovat na dokumentaci. 

Čekat až na konečné znění zákona může znamenat, že na to budete mít málo času. A proto je nestihnete zavést včas a správně. Vystavíte se tak riziku pokuty nebo toho, že zaměstnanci oznámení o možném porušení pravidel raději pošlou na úřad. Nebo rovnou zveřejní. 

Atmosféra na pracovišti dělá mnohé. Rozdíl mezi dobře fungující, vydělávají firmou a těmi ostatními je často právě v tom, jestli zaměstnanci společnost vnímají jako férovou, otevřenou a spravedlivou. Anebo se v práci cítí úplně jinak. Člověk, který se v práci bojí nebo má pocit, že nenajde zastání, je z logiky věci méně motivovaný a méně výkonný, než jeho spokojený a loajální kolega. 

Proto je nutné problémy řešit včas, nebagatelizovat je a nesnažit se je ututlat. Dříve nebo později se na každý problém stejně přijde, ale škody, které způsobí na vztazích mezi zaměstnanci i na pověsti celé organizace, už mohou být nenapravitelné. Nemluvě o možných finančních ztrátách. 

Chcete pomoci?

Využijte akreditovaný kurz Whistleblowing Officer od TAYLLORCOX

Je toho hodně? Nevíte, kde začít? EU whistleblowing směrnice se na vás už nyní přímo vztahuje a potřebujete ujištění, že jste vše nastavili správně? Chcete začít včas? Využijte akreditovaný kurz Whistleblowing Officer od TAYLLORCOX! 

Kurz vás provede všemi požadavky směrnice i připravovaného zákona. Projdeme všechny klíčové body whistleblowing procesu. Řekneme si, jak whistleblowing zavést efektivně, chytře a tak, aby vašemu úřadu nebo firmě skutečně pomohly a nejednalo se jen o další otravnou administrativní zátěž. 

Whistleblowing Officer

Chcete získat dárek k narozeninám?