Certifikace BCM

Globálně se rozdělují do 2 skupin: systémové (audit organizace) a personální (na osoby). Toto certifikační schéma dle mezinárodního standardu ISO 22301 je akreditováno u IAF, Cyber Security.EYE a Examination Institute EXIN.

  ISO 22301 BCMA Certifikace

  Průběh certifikace ISO 22301 BCMA

  Certified ISO 22301 Business Continuity Manager

  Součástí akreditovaného programu je certifikační zkouška, která se skládá v poslední den kurzu.

  Úspěšní absolventi získají prestižní certifikát ISO 22301 BCM, který je součástí mezinárodní kvalifikace BCMS (Business Continuity Management System) dle ISO/IEC 17024 Conformity assessment & General requirements for bodies operating certification of persons.

  !!! Akreditační poplatek za oficiální zkoušku a vydání certifikátu ve výší £200 + DPH je zahrnutý v ceně vzdělávacího programu. Závěrečná zkouška má formu písemného testu s výběrem správné odpovědi z testovacích otázek. Z čeho se písemný test skládá?

  • 40 otázek, 60 minut
  • politika uzavřené knihy
  • úspěšná certifikace min. 65% správných odpovědí
  • Certifikát v anglickém jazyce, na vyžádání zajistíme soudní znalecký překlad

  ISO 22301 BCMA kurz>

  ISO 22301 BCMA certifikace>


  ISO 22301 BCMA Certifikace

  Chcete získat dárek k narozeninám?