ZKI Readiness

Zákon o posilování odolnosti subjektů kritické infrastruktury (ZKI) bude transpozicí nové evropské směrnice CER. Tento kurz vás uvede do problematiky chystaných pravidel a s předstihem vás připraví na plnění nových povinností, které se dotknou několika stovek organizací ve více než 11 odvětvích.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

CER kurzy za zlomek ceny

Komu je ZKI Readiness určen

ZKI Readiness™ volně navazuje na kurz CER Intro™ a je určen především statutárním orgánům poskytovatelů základních služeb a osobám odpovědným za krizovou připravenost, bezpečnost a odolnost subjektů kritické infrastruktury.

S pomocí našich CER Lead Auditorů s dostatečným předstihem proniknete do připravované legislativy, zjistíte, zda se bude týkat právě vaší organizace, od kdy budete muset nová pravidla dodržovat a jak nejlépe dosáhnout souladu při zavádění požadovaných opatření. Vzhledem k odbornému zaměření je kurz vhodný především pro:

 • Manažery kritické infrastruktury (MKI)
 • Manažery kybernetické bezpečnosti (MKB)
 • Compliance manažery, odpovědné za dosažení souladu se směrnicemi CER a NIS2
 • Všechny profesionály v oblasti krizového řízení, bezpečnosti, řízení rizik, BCM a ISMS
 • Interní a vedoucí auditory
Seznámíte se s autory zákona a s renomovanými experty na krizové řízení a ochranu kritické infrastruktury

Co vás ZKI Readiness naučí

 • Připravit plán implementace nových opatření
 • Zhodnotit dopad chystané regulace na vaše odvětví a organizaci 
 • Seznámit se s aktuálním návrhem zákona o kritické infrastruktuře
 • Zorientovat se v probíhajícím legislativním procesu a známých lhůtách
 • Zorientovat se v právech a povinnostech subjektů kritické infrastruktury
 • Seznámit se s předpokládaným obsahem prováděcích právních předpisů

Garantujeme 100% odbornost

ZKI Readiness™ je druhým ze série kurzů Critical Entities Resilience Directive MasterClass, které vyvinula pracovní skupina, jejíž členové se podílí na legislativní podobě připravovaného zákona o posilování odolnosti subjektů kritické infrastruktury (ZKI) a dlouhodobě se věnují problematice krizového řízení, ochraně kritické infrastruktury a řízení bezpečnostních rizik.

Přiblížíme vám, jak nová legislativa ovlivní problematiku krizového řízení a regulaci kritické infrastruktury v ČR, jak zákon o kritické infrastruktuře souvisí s další důležitou připravovanou normou – novým zákonem o kybernetické bezpečnosti a pochopíte, jak se právní úprava váže na související ISO normy.

Během tohoto kurzu zjistíte, jaké požadavky budou kladeny na Manažera kritické infrastruktury (MKI) a jaké konkrétní povinnosti budou mít regulované subjekty, především v oblastech řízení rizik, řízení kontinuity činností, řízení fyzické bezpečnosti, bezpečnosti pracovníků a dodavatelského řetězce. To vše ve vazbě na další vzdělávací programy TAYLLORCOX.

Skupina spolupracuje také s dalšími odborníky TAYLLORCOX, zejména s vedoucími auditory ISO 22301 (Business Continuity Management System), ISO 27001 (Information Security Management System), ISO 31000 (Risk Management System) a s certifikovanými trenéry M_o_R (Management of Risk).

ZKI Readiness<span class='sup sup--tm'>™</span> je druhým ze série kurzů Critical Entities Resilience Directive MasterClass

Legislativa

Během kurzu zjistíte, jak uvést vaši organizaci do souladu s připravovaným zákonem a prováděcími právními předpisy, jak se včas nachystat na implementaci požadovaných opatření a jak správně vybrat manažera kritické infrastruktury.

Nejenže se včasnou přípravou vyhnete zbytečnému stresu a ušetříte náklady, ale především pomůžete posílit odolnost vaší organizace vůči novým hrozbám, posílíte její schopnost reagovat na incidenty a zotavovat se z nich.

Zákon o posilování odolnosti subjektů kritické infrastruktury

Harmonogram kurzu ZKI Readiness

09:00 – 16:00

Úvod

Stav transpozice CER

 • dosavadní průběh legislativního procesu
 • aktuální stav legislativního procesu
 • aktuální stav zákona o kritické infrastruktuře
 • aktuální stav prováděcí právní předpisy
 • vazba na krizovou legislativu a další právní předpisy

Seznámení s návrhem ZKI

 • struktura zákona
 • klíčové pojmy

Postavení a role klíčových úřadů

 • vláda
 • ministerstvo vnitra
 • gestoři

Určování subjektů KI

 • regulovaná odvětví a pododvětví
 • poskytovatelé základních služeb
 • kritéria významnosti
 • subjekty kritické infrastruktury
 • proces určování

Práva a povinnosti subjektů KI

 • posouzení rizik
 • plán odolnosti
 • klíčová opatření
 • cvičení a praktické tipy

Manažer kritické infrastruktury

 • odborná způsobilost
 • bezpečnostní způsobilost
 • proces určení
 • postavení

Kritický pracovník

 • význam
 • způsob určení
 • postavení
 • ověření spolehlivosti

Kritický dodavatel

 • význam
 • způsob určení
 • postavení

Incidenty a portál KI

 • incidenty
 • hlášení
 • Portál KI

Kontrolní mechanismy

 • kontrola
 • přestupky a sankce

Závěr

 • dotazy a praktická diskuze
 • ukončení kurzu

Garantujeme nejvyšší odbornost! Pracovní skupina ZKI Readiness™ kurzu se podílí na tvorbě připravovaného zákona o posilování odolnosti subjektů kritické infrastruktury (ZKI) na základě směrnice EU o odolnosti kritických subjektů Critical Entities Resilience (CER).

 • Délka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodin 7 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Ne
 • Předpoklady

  Kurz nevyžaduje vstupní předpoklady, ale doporučujeme absolvování kurzu CER Intro (Critical Entities Resilience Introduction)

Approved Trainers

Certifikovaní trenéři / auditoři zákona o posilování odolnosti subjektů kritické infrastruktury (ZKI)

Mgr. Michal Moroz

Výkonný ředitel Asociace kritické infrastruktury České republiky

Člen pracovních skupin pro přípravu nového zákona o kritické infrastruktuře

Konzultant v oblastech bezpečnosti a krizového řízení

CER MasterClass Manager & CER Lead Auditor

Mgr. Michal Moroz

plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D.LL.M

Náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro řízení lidských zdrojů

Vedoucí katedry trestního práva PF ZČU v Plzni

Specialista na krizovou legislativu, autor řady komentářů a odborných publikací

CER Lead Auditor

plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D.LL.M

David Hradecký

Business Unit Leader v oblasti Compliance služeb ve společnosti Grant Thornton Advisory

Renomovaný odborník na problematiku implementace a předcertifikačního poradenství u vybraných ISO norem

ISO 22301 Business Continuity Lead Auditor

CER Lead Auditor

David Hradecký

Jak kurz hodnotí absolventi?

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

 • Vlastimil I.
 • 11.07.24

Výborný kurz s vhledem do praxe.

 • Libor I.
 • 11.07.24

Srozumitelný, informativní, kompaktní. Výborný školitel.

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?