IT4IT FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi z oblasti stále populárnějšího standardu IT4IT

Obecné

IT4IT je end-to-end business model IT, nezávislý na vendorech a oboru podnikání, dávající doporučení pro zvýšení flexibility reakce na požadavky businessu, rychlosti dodání inovací, dostupnosti a spolehlivosti IT produktů a služeb a samozřejmě i pro zvýšení efektivity.

IT4IT je určen pro vrcholové manažery IT odpovídající za úspěch IT oddělení a IT firem, business a IT architekty, manažery kompetenčních center ale i pro jejich partnery na straně businessu.

IT4IT navazuje na starší best practices, jako je třeba ITIL, bere si poučení z jejich nedostatečností daných jejich zaměřením ale I stářím a s tím spojenou změnou jednotlivých aspektů IT businessu.

Chcete získat dárek k narozeninám?