Co jsou manažerské hry

Manažerské simulace (Business Simulation, Business Games) jsou ideální způsob pro praktické osvojení metodik ITIL, PRINCE2, DevOps, SCRUM a dalších. A to za pomoci simulace reálného prostředí a projektu. Jde o prokazatelně nejefektivnější způsob, jak překlopit teorietické znalosti do praxe.

  Proč Business Simulation

  Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.

  Mezinárodně akreditovaný certifikační orgán a manažerská akademie TAYLLORCOX má v plánu investovat do manažerských her (business simulation), s cílem podpořit získané znalosti a ukázat, jak implementovat osvědčené postupy (best practice).

  Výsledky průzkumu (Forrester research) ukazují, že manažerské hry je nutné brát vážně. Simulace na praktických příkladech jsou nejúčinější styl učení. 

  manažerské simulace

  Jaké jsou cíle manažerských simulací

  • Vytvářet nové obchodní příležitosti s přidanou hodnotou u vašich klientů
  • Osvojit si pokročilé způsoby řízení změn a dosahování požadovaných cílů
  • Zahrnout zkušenosti z Business Simulation do stávajících i osvědčených postupů
  • Zbourat neefektivní pracovní návyky, naučit se řešit problémy a metodickým způsobem
  • Naučit se využívat metodiky ITIL, ITSM, PRINCE2, SCRUM, DevOps ke snížení nákladů a posílení kvality
  hands on výuka

  Učení se na základě zkušeností

  Jsme přesvědčeni, že neexistuje jedno řešení, které je vhodné pro všechny. 

  Každý klient má svoji specifickou dynamiku, kulturu, způsob řízení. To vše a mnohem více bereme v potaz, při úpravě scénáře na míru vašim potřebám, očekáváním a cílům.

  praktické kurzy pro manažery

  Získání nových návyků

  Metodiky jako ITIL, PRINCE2, DevOps, SCRUM a další mají obrovský potenciál měřitelných přínosů pro organizaci.

  Ale to také znamená transformaci a získání si nových návyků. Ty ovšem v standardních akreditovaných kurzech nikdy získat nemůžete. Jejich cílem je vytvořit vám základní znalosti, na kterých budete praktické dovednosti rozvíjet.

  žádná teorie, pouze praxe

  Role v simulacích

  Do herního prostředí je vhodné zapojit všechny, kteří jsou součástí procesního řetězce, či organizační divize. Každý účastník může hrát libovolnou roli CIO, projektový manažer atd..

  Díky tomu mnohem lépe pochopí účastnící danou roli, vstupy a výstupy, které potřebuje. Celý tým se v rámci herních levelů učí interpretovat teorii do praxe. Každý má tak unikátní příležitost využít best practice k dosažení cíle a měřitelných výsledků.

  business simulation

  Týmová spolupráce

  Jednotlivé levely je prakticky nemožné úspěšně dokončit, pokud nebudete spolupracovat jako tým, společně řešit problémy, komunikovat a navzájem si dávat zpětnou vazbu.

  gaming works

  Interaktivní

  Manažerské hry jsou vysoce interaktivní. Dle dovedností týmu dochází ve všech úrovních ke změnám, problémům s kapacitou, harmonogramem a vznikají nečekané události, které je nutné vyřešit.

  interactive workshop

  Jak řešit problémy

  Váš tým bude řešit i takové problémy, jako jsou rostoucí pracovní nároky a požadavky od managementu. Dokážete tyto problémy a požadavky úspěšně řečit?

  Facilitátor, rest. Approved Coach často hraje roli zákazníka, nebo byznysu. Díky tomu může tým lépe konfrontovat s jeho postoji, přístupem a chováním.

  manažerské hry

  Chcete získat dárek k narozeninám?