Český statistický úřad

ČSÚ je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

GDPR PRINCE2®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

 • GDPR Anonymizováno
 • 24. 09. 2019
 • ITIL® Intro

Základní informace o ITIL ok.

 • GDPR Anonymizováno
 • 15. 03. 2019
 • ArchiMate® 3 Foundation
Uchopitelné znalosti architektonické metody.

 • GDPR Anonymizováno
 • 28. 02. 2019
 • TOGAF® 9 Foundation (L1)
Pozitivní je i bezodkladné vyhodnocení testu.

 • GDPR Anonymizováno
 • 14. 06. 2018
 • PRINCE2® Foundation

Velmi dobrý kurz. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 14. 06. 2018
 • PRINCE2® Foundation

Velmi dobrý.

 • Jaroslav H.
 • 23. 03. 2018
 • Pověřenec ochrany osobních údajů

Kurz uspokojil má očekávání a potřeby.

 • Ivo M.
 • 05. 12. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Velmi dobrý.

Chcete získat dárek k narozeninám?