Krajský úřad Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje a radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí.

GDPR

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • GDPR Anonymizováno
  • 06. 03. 2020
  • M_o_R Intro

Kurz splnil moje očekávání a přinesl dostatečný vhled do problematiky MoR.

  • Roman Š.
  • 12. 09. 2019
  • Pověřenec ochrany osobních údajů

Výborně připravený lektor, mnoho příkladů z praxe. Kurz naprosto splnil moje očekávání.

  • GDPR Anonymizováno
  • 25. 03. 2019
  • GDPR Intro

Kurz splnil moje očekávání, lektor prokázal výbornou znalost problematiky. 

Chcete získat dárek k narozeninám?