Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje a radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí.

GDPR

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • Jan K.
  • 24. 01. 2018
  • GDPR Intro

Výborný.

Chcete získat dárek k narozeninám?