Městský úřad Řevnice

Městský úřad Řevnice je orgánem města zabezpečujícím plnění úkolů v samostatné působnosti a zabezpečujícím přenesený výkon státní správy. Postavení a působnost MěÚ upravuje Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • Michal K.
  • 12. 09. 2018
  • Pověřenec ochrany osobních údajů

Bylo to přínosné. 

Chcete získat dárek k narozeninám?