Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci: veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla...


GDPR PRINCE2® ITIL® MSP® MoP® MoR® ZoKB TOGAF®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

 • GDPR Anonymizováno
 • 03. 02. 2020
 • SCRUM Intro

Kurz byl pro mé potřeby vysoce přínosný z důvodu možnosti nahlédnutí, jak funguje projekt z druhé strany jakožto hravý uživatel.

 • Jiří V.
 • 16. 12. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Kurz vnímám jako velmi přínosný, oceňuji, že vedle teorie poskytnuto mnoho příkladů z praxe.

 • Jan K.
 • 16. 12. 2019
 • ISO 20000 Foundation

Velmi kladně hodnotím znalosti a vědomosti školitele v oblasti dalších standardů a metodik - dík tomu bylo možné pochopit a uvést aplikaci požadavků ISO na praktických příkladech a ve spojení s konkrétními metodika¨mi.

 • GDPR Anonymizováno
 • 16. 12. 2019
 • ArchiMate® 3 Foundation

Kurz naplnil moje očekávání, lektor byl velice přívětivý a téže projevil své expertní znalosti. Poněkud pouze lituji menší propojenost s TOGAF.

 • Jiří V.
 • 13. 12. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Kurz vnímám jako velmi přínosný, oceňuji, že vedle teorie poskytnuto mnoho příkladů z praxe.

 • Jan K.
 • 13. 12. 2019
 • ISO 20000 Foundation

Velmi kladně hodnotím znalosti a vědomosti školitele v oblasti dalších standardů a metodik - díky tomu bylo možné pochopit aplikaci požadavků ISO na praktických příkladech a ve spojení s konkrétními metodikami.

 • GDPR Anonymizováno
 • 09. 12. 2019
 • Introduction to the ArchiMate framework

Výborný kurz úvod do Archimate, dobrá strategie navazuje na předcházející TOGAF Intro.

 • GDPR Anonymizováno
 • 09. 12. 2019
 • Introduction to the TOGAF framework

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 05. 12. 2019
 • Portfolio Workshop

Výborný.

 • Iva H.
 • 05. 12. 2019
 • Portfolio Workshop

Výborný.

 • Andrea Z.
 • 05. 12. 2019
 • Portfolio Workshop

Velká profesionalita a znalost školitele. Po všech stránkách velmi přínosný kurz pro mě i pro celé oddělení. Doufám, že se nám podaří nabyté znalosti alespoň částečně zpracovat do praxe.

 • Nikola K.
 • 05. 12. 2019
 • Portfolio Workshop

Účast na kurzu považuji za velmi přínosnou, panu Pitkovi se podařilo MoP vysvětlit poměrně jednoduše, ale zároveň se smyslem pro detail.

 • Monika P.
 • 05. 12. 2019
 • Portfolio Workshop

Školitel výborně popsal a s týmem prodiskutoval, porovnali jsme řízení portfolia i projekt. řízení. Velmi oceňuji i ochotu přenést zkušenosti s řízením portfolia projektů do státní správy.

 • GDPR Anonymizováno
 • 21. 10. 2019
 • MSP® Intro

Výborně připravený kurz na programové řízení, velmi ochotný lektor.

 • GDPR Anonymizováno
 • 14. 10. 2019
 • PRINCE2® Intro

Přínosný, srozumitelně vysvětlená problematika.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11. 10. 2019
 • Introduction to the ArchiMate framework

Obsáhlé téma.

 • Roman V.
 • 08. 10. 2019
 • Introduction to the TOGAF framework

Koncentrovaný kurz, poučení široká problematika.

 • GDPR Anonymizováno
 • 16. 08. 2019
 • GDPR Intro

Kurz považuji za vysoce přínosný nejen z profesního hlediska, ale i v rámci osobního rozvoje. Lektor měl výborný způsob prezentování.

 • GDPR Anonymizováno
 • 14. 08. 2019
 • Pověřenec ochrany osobních údajů

Pozitivně hodnotím propojení praxe s teorií na konkrétních příkladech. 

 • Pavel L.
 • 09. 08. 2019
 • SCRUM Leadership Intro

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 31. 07. 2019
 • eGovernment Architektura dle OHA

Spokojen.

 • Jana L.
 • 29. 07. 2019
 • PRINCE2® Foundation

S kurzem jsem moc spokojená. Oceňuji příklady z praxe, malou skupinu a profesionálního lektora se smyslem pro humor. 

 • Zuzana K.
 • 22. 07. 2019
 • TOGAF® 9 Foundation (L1)

Praktické příklady implementace EA jsou velmi dobré. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 19. 07. 2019
 • P3O Intro

Zajímavý úvod do P3O metodiky, školitel výborný. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 19. 07. 2019
 • P3O Intro

Kurz je určitě přínosný z pohledu naší "projektové" kanceláře. Spoustu užitečných metod a nástrojů. Kurz hodnotím pozitivně, dobré zázemí, lektor. 

 • Markéta M.
 • 11. 07. 2019
 • PRINCE2® Intro

Spokojena.

 • Petr P.
 • 08. 07. 2019
 • ITIL® Foundation

Kurz byl zajímavý a dostál očekávání. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 08. 07. 2019
 • ITIL 4 Foundation

Good.

 • Jan K.
 • 08. 07. 2019
 • ITIL 4 Foundation

Very useful and studying materials.

 • Petr P.
 • 04. 07. 2019
 • ITIL® Foundation

Kurz byl zajímavý a dostál očekávání. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 01. 07. 2019
 • ITIL 4 Intro

Praktické, trefné, vyhovující.

 • GDPR Anonymizováno
 • 01. 07. 2019
 • ITIL 4 Intro

Spokojen.

 • Jakub M.
 • 24. 06. 2019
 • PRINCE2® Intro

Užitečný přehled problematiky.

 • Markéta M.
 • 10. 06. 2019
 • ArchiMate® 3 Foundation

Velmi pozitivně hodnotím propojování teoretických konceptů s praxí, ukázky z praxe. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 07. 06. 2019
 • PRINCE2® Intro

Kurz koncipovaný jako vhled do problematiky PRINCE2 byl vedený pěkně, dobře, nemám co namítnout. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 07. 06. 2019
 • PRINCE2® Intro

Obsah kurzu odpovídá inzerovanému, přehledná struktura obsahu. 

 • Radka Š.
 • 07. 06. 2019
 • PRINCE2® Intro

Kurz splnil očekávání - přehledná ukázka toho, o čem je metodika PRINCE2.

 • Marek K.
 • 07. 06. 2019
 • PRINCE2® Intro

Oceňuji především schopnosti školitele, který vedl kurz velice zajímavě a poutavě, tudíž jsem se ani na chvilku nenudil, děkuji. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 29. 05. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 29. 05. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Pěkně hutné informace. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 29. 05. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Vše nové, hodně koncentrované. 

 • Jan H.
 • 29. 05. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Velmi chválím školitele a jeho zkušenosti s metodikou, kurz byl příjemný. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 29. 05. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Byl jsem spokojený.

 • Jan Ž.
 • 17. 05. 2019
 • SCRUM Foundation

Dobrý. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 09. 05. 2019
 • ISMS ISO 27000 Foundation
Super.

 • GDPR Anonymizováno
 • 02. 04. 2019
 • ITIL® Practitioner
Výborný lektor. Děkuji. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 02. 04. 2019
 • ITIL® Practitioner
Konečně praktický kurz. Děkuji.

 • GDPR Anonymizováno
 • 01. 04. 2019
 • ITIL® Practitioner
Výborný lektor, děkuji. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 01. 04. 2019
 • ITIL® Practitioner
Konečně praktický kurz. Děkuji.

 • Veronika B.
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro
Kurz byl praktickým a zejména věcným průvodcem dané problematiky. Hodnocení výborné.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro

Kurz sloužil k prohloubení znalostí eIDAS, splnil stanovený cíl.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro

Super.

 • Tomáš P.
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro
Pro naše potřeby vysoce odborné.

 • Dana J.
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro

Výborný kurz.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro
Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro
Oceňuji kvalitní projev a odbornou znalost lektora.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04. 03. 2019
 • eIDAS Intro
Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 11. 02. 2019
 • DevOps Intro
Oki.

 • GDPR Anonymizováno
 • 04. 02. 2019
 • ITIL® Foundation

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 18. 01. 2019
 • PRINCE2® Foundation

Hodnotím jako velmi dobré.

 • GDPR Anonymizováno
 • 21. 12. 2018
 • ArchiMate® 3 Foundation

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 17. 12. 2018
 • ITIL® Practitioner

Kurz splnil moje očekávání.

 • Lukáš K.
 • 14. 12. 2018
 • MoP® Foundation

Nejpřínosnější z absolvovaných kurzů.

 • Renáta H.
 • 03. 12. 2018
 • ITIL® Foundation

Velmi dobrý.

 • Jan T.
 • 03. 12. 2018
 • ITIL® Foundation

Výborný.

 • Renáta H.
 • 29. 11. 2018
 • ITIL® Foundation

Velmi dobrý.

 • Jan T.
 • 29. 11. 2018
 • ITIL® Foundation

Výborný.

 • Jaroslav Š.
 • 26. 11. 2018
 • PRINCE2® Practitioner

Oceňuji praktičnost kurzu, vše dobře vysvětleno na konkrétním příkladu. Kurz zajímavý.

 • Jaroslav Š.
 • 26. 11. 2018
 • PRINCE2® Combo (F+P)

Oceňuji praktičnost kurzu, vše dobře vysvětleno na konkrétním příkladu. Kurz zajímavý.

 • GDPR Anonymizováno
 • 15. 11. 2018
 • PRINCE2® Foundation

Doporučuji pro začátečníky než jdou do praxe.

 • GDPR Anonymizováno
 • 01. 11. 2018
 • PRINCE2® Foundation

Ok. 

 • Hana Ž.
 • 20. 08. 2018
 • Introduction to the TOGAF framework

Výborný. 

 • GDPR Anonymizováno
 • 24. 07. 2018
 • Manažer kybernetické bezpečnosti

Přínosné doplnění teorie příklady z praxe. Jasná a přehledná prezentace.

 • Pavel L.
 • 20. 07. 2018
 • PRINCE2® Intro

Výborný. 

 • Lukáš S.
 • 07. 05. 2018
 • IT4IT Intro

Velmi dobrý kurz.

 • Mikuláš A.
 • 05. 02. 2018
 • GDPR Intro

Super.

 • Renáta H.
 • 08. 12. 2017
 • ITIL® Intro

Výborný kurz, vybrala jsem na základě osobní zkušenosti.

 • Lukáš K.
 • 30. 11. 2017
 • PRINCE2 Agile® Intro

Výborný.

 • Radomír B.
 • 06. 10. 2017
 • ITIL® Intro

Zajímavé seznámení s problematikou.

 • Jiří K.
 • 20. 09. 2017
 • MSP® Foundation

Výborný, doporučuji.

 • Renáta H.
 • 20. 09. 2017
 • M_o_R Foundation

Kurz popisuje řízení rizik z různých úhlů pohledu a upozorňuje na vnímání defundovaných cílů.

 • Lucie P.
 • 24. 08. 2017
 • MoP® Intro

Kurz obsahuje poměrně pensum informací, skvělé, domnívala jsem se, že nebude na tak vysoké úrovni, když se jedná o Intro.

 • Iva H.
 • 24. 08. 2017
 • MoP® Intro

Kurz splnil má očekávání.

 • Miroslav Č.
 • 04. 08. 2017
 • M_o_R Intro

Výborný.

 • Petra V.
 • 29. 06. 2017
 • PRINCE2® Practitioner

Byla jsem spokojena.

 • Luděk T.
 • 26. 05. 2017
 • Pověřenec ochrany osobních údajů

Kurz byl výborný. Plánuji absolvovat další.

 • Hana Ž.
 • 12. 05. 2017
 • GDPR Intro

Je koncipováno pro GDPR "nepolíbené".

 • Luděk T.
 • 12. 05. 2017
 • GDPR Intro

Vcelku dobré pro začátečníky.

 • Hrubý
 • 27. 04. 2017
 • PRINCE2® Intro

Vynikající úvod do problematiky, ujasnění všech procesů se kterými se setkáváme v praxi.

 • Radek Říčánek
 • 19. 03. 2017
 • PRINCE2® Intro

Na délku kurzu Intro maximální rozsah, dynamické provedení pro všechny, příklady z praxe (dobrá představitelnost).

 • Radek Ř.
 • 02. 03. 2017
 • PRINCE2® Intro

Na délku kurzu Intro maximální rozsah, dynamické provedení pro všechny příklady z praxe. Doporučuji.

 • Lukáš S.
 • 09. 02. 2017
 • PRINCE2® Intro

Všechno proběhlo v pořádku a v souladu.

 • Petra Vařeková
 • 02. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Náročný, ale dobře zorganizovaný kurz s přidanou hodnotou.

 • Pavel Brabenec
 • 02. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Velmi dobré prezentační a odborné znalosti, dovednosti.

 • Petra Němečková
 • 02. 02. 2017
 • PRINCE2® Practitioner

Kurz mi dál zákl. přehled o projektovém řízení a doufám, že mi v praxi pomůže.

 • Jana Little
 • 02. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Skvělá organizace, velmi oceňuji výkon školitele.

 • Tomáš Bořuta
 • 02. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Velmi dobré - výborné.

 • Tamara Glässnerová
 • 02. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Perfektní lektor s výborně připraveným kurzem, presentačními dovednostmi.

 • Leo Huang
 • 02. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Kurz splnil moje očekávání.

 • Petr S.
 • 01. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Kompletní informace, zajímavá forma prezentace. Mohu jen doporučit.

 • Petra N.
 • 01. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Kurz mi dal základní přehled o projektovém řízení a doufám že mi v praxi pomůže.

 • Kateřina K.
 • 01. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Dobrý kurz.

 • Milan B.
 • 01. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Výborný kurz, kde se seznámíte se základními prvky metodiky PRINCE2. Výtečný lektor.

 • Tomáš B.
 • 01. 02. 2017
 • PRINCE2® Foundation

Velmi dobré, výborné školení.

 • Jana B.
 • 07. 12. 2016
 • ITIL® Service Operation

Jsem velmi spokojena, děkuji. S TAYLLOR&COX mám jen dobré zkušenosti a proto jej vřele doporučuji.

 • Miroslav Č.
 • 07. 12. 2016
 • ITIL® Service Operation

Výborná kurz. Byl mi doporučen a já doporučuji dále.

 • Jan Š.
 • 25. 11. 2016
 • ITIL® Intro

Zajímavý kurz, je dobré se seznámit s teorií.

 • Jiří K.
 • 16. 11. 2016
 • ITIL® Foundation

Přínosný a zajímavý kurz.

 • Petr P.
 • 16. 11. 2016
 • ITIL® Foundation

Kurz splnil moje očekávání. Skvělé jako předchozí školení.

 • Lucie V.
 • 10. 11. 2016
 • ITIL® Intro

Kurz byl dobrým vhledem do problematiky ITIL. TAYLLOR&COX jsem vybrala na základě předešlé výborné zkušenosti a doporučuji jej dále.

 • Vladimir D.
 • 27. 10. 2016
 • ITIL® Intro

Výklad srozumitelný a přínosný pro další práci. Celkově výborné.

 • Stanislav J.
 • 27. 10. 2016
 • ITIL® Intro

Výborný kurz, doporučuji.

 • František V.
 • 27. 10. 2016
 • Introduction to the TOGAF framework

Velmi dobrý.

 • Martin S.
 • 26. 10. 2016
 • Auditor kybernetické bezpečnosti

Celkově kurz hodnotím jako výborný a doporučuji jej.

 • Matěj V.
 • 26. 10. 2016
 • Auditor kybernetické bezpečnosti

Výborný!

 • Helena D.
 • 16. 09. 2016
 • ITIL® Intro

Výborný. Doplněno příklady, očekávání nad míru splněno.

 • Jiří K.
 • 10. 06. 2016
 • Introduction to the TOGAF framework

Kurz byl přínosný a zábavný, doporučil bych ho dále.

 • Luděk M.
 • 07. 03. 2016
 • SCRUM Intro

Výborný kurz, splnil očekávání. Mohu jen doporučit.

 • Michaela Č.
 • 09. 02. 2016
 • PRINCE2 Agile® Intro

Kurz byl koncipován poměrně rychlou formou, nicméně obsah informací byl velmi dobrý.

 • Luděk M.
 • 28. 01. 2016
 • MoP® Intro

Bez problémů, školení splnilo svůj účel. Tayllor&Cox jsem zvolil na základě předešlé zkušenosti a mohu jen doporučit.

 • Michaela Č.
 • 03. 12. 2015
 • MSP® Intro

Velice přínosný kurz nabitý informacemi, srozumitelné, skvěle vysvětlené.

 • Michaela Č.
 • 27. 11. 2015
 • PRINCE2® Intro

Základní poznatky ohledně projektového řízení jsou přínosem, kurz je určitě relevantní pro začínající projektové pracovníky.

 • Luděk M.
 • 05. 11. 2015
 • M_o_R Intro

Kurz splnil očekávání a byl kvalitně připraven i proveden.

 • Luděk M.
 • 16. 09. 2015
 • MSP® Foundation

Kurz byl bezvadný a zcela naplnil má očekávání.

 • Eva T.
 • 09. 09. 2015
 • PRINCE2® Foundation

Zajímavá metoda řízení projektů, člověk se alespoň dozvěděl něco nového.

 • Dagmar P.
 • 09. 09. 2015
 • PRINCE2® Foundation

Užitečný pro projektové řízení.

 • Yvona S.
 • 09. 09. 2015
 • PRINCE2® Foundation

Náročnost kurzu přiměřená, pouze zkoušku bych přesunula do dopoledních hodin.

 • Veronika L.
 • 09. 09. 2015
 • PRINCE2® Foundation

Kurz PRINCE2 mě obohatil o nový způsob projektového řízení a věřím, že ho v praxi využiji.

 • Ivana K.
 • 09. 09. 2015
 • PRINCE2® Foundation

Zajímavý kurz, výborně organizovaný.

 • Karel M.
 • 13. 03. 2015
 • PRINCE2® Intro

Výstižný úvod do metodiky a dalších kurzů projektového řízení. 

 • Radomír Š.
 • 28. 07. 2014
 • PRINCE2® Intro

Díky kurzu jsem si rozšířil přehled. 

Chcete získat dárek k narozeninám?