ACD

Automatické rozdělení hovorů

Použití informačních technologií k nasměrování příchozího telefonního hovoru na nejvhodnější osobu v co nejkratším čase. 


ACD

Automatic call distribution

Use of information technology to direct an incoming telephone call to the most appropriate person in the shortest possible time. 

Použito v metodice