Aktiva klienta

Jakýkoli zdroj nebo schopnost zákazníka.


Customer asset

Any resource or capability of a customer. See also asset.

Použito v metodice