Aktivita

Generic - funkce, poslání, akce nebo sbírka akcí.

ITIL - soubor opatření určených k dosažení konkrétního výsledku. Činnosti jsou obvykle definovány jako součásti procesů nebo plánů a jsou dokumentovány v postupech.

PPM - proces, funkce nebo úkol, který se v průběhu času vyskytuje, má rozpoznatelné výsledky a je spravován. Obvykle je definován jako součást procesu nebo plánu.


Activity

Generic – A function, mission, action or collection of actions.

ITIL – A set of actions designed to achieve a particular result. Activities are usually de ned as part of processes or plans, and are documented in procedures.

PPM – A process, function or task that occurs over time, has recognizable results and is managed. It is usually de ned as part of a process or plan.

Použito v metodice