Aktivní sledování

Sledování konfigurační položky nebo služby IT, která používá automatické pravidelné kontroly k zjištění aktuálního stavu.


Active monitoring

Monitoring of a con guration item or an IT service that uses automated regular checks to discover the current status.

Použito v metodice