Alert

Upozornění, že byla dosažena prahová hodnota, něco se změnilo nebo došlo k selhání. Výstrahy jsou často vytvářeny a spravovány nástroji pro správu systému a řízeny procesem řízení událostí.

Použito v metodice