Analytické modelování

Technika, která používá matematické modely k předpovídání chování služeb IT nebo jiných konfiguračních položek. Analytické modely se běžně používají při řízení kapacity a řízení dostupnosti.


Analytical modelling

A technique that uses mathematical models to predict the behaviour of IT services or other con guration items. Analytical models are commonly used in capacity management and availability management. 

Použito v metodice