Analýza citlivosti

Technika pro testování robustnosti výpočtu nebo modelu posouzením dopadu změny vstupů, aby odrážel riziko, že výpočet nebo model nemusí být přesné.


Sensitivity analysis

A technique for testing the robustness of a calculation or model by assessing the impact of varying the input, to reflect the risk that the calculation or model might not be accurate.

Použito v metodice