Analýza funkcí

Metoda analýzy funkcí pro zobrazení vhodných vazeb.


Function analysis

A method of analysing functions to show appropriate linkages.

Použito v metodice