Analýza/hodnocení rizik

Proces, který identifikuje cenné systémové zdroje a hrozby, kvantifikuje rizika ztrát (tj. potenciál ztráty) na základě odhadovaných frekvencí a nákladnosti výskytu a (volitelně) doporučuje, jak alokovat zdroje na ochranná protiopatření, aby se minimalizovalo celkové riziko.


Risk analysis / evaluation

A process that identifies valuable system resources and threats quantifies the risks of losses (ie the loss potential) based on estimated frequencies and cost of occurrence and (optionally) recommends how to allocate resources to protective measures to minimize overall risk.

Použito v metodice