Analýza nákladů a přínosů

Aktivita, která analyzuje a porovnává náklady a přínosy spojené s jedním nebo více alternativními postupy.


Cost Benefit Analysis

An activity that analyses and compares the costs and the benefits involved in one or more alternative courses of action.

Použito v metodice