Analýza tvrdé hodnoty

Podskupina hodnotového inženýrství pro projekt, který se snaží maximalizovat hodnotu fyzického výstupu.


Hard value analysis

A subset of value engineering for a project that seeks to maximize the value of a physical output.

Použito v metodice