Analýza zúčastněných stran

Metoda hodnocení dopadu studie na obavy a postoje lidí s ohledem na danou problematiku a jejich vliv na její výsledek.


Stakeholder analysis

A method of assessing the impact of a study on people’s concerns and attitudes with regard to a given issue and their influence on its outcome.

Použito v metodice