Aplikační portfolio

Databáze nebo strukturovaný dokument používaný ke správě aplikací v celém svém životním cyklu. Portfolio aplikací obsahuje klíčové atributy všech aplikací. Portfolio aplikací je někdy implementováno jako součást portfolia služeb nebo jako součást systému řízení řízení.


Application portfolio

A database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the con guration management system.

Použito v metodice