Asanace

Proces mazání citlivých dat ze souboru, zařízení nebo systému nebo modifikace dat tak, aby v případě napadení byla data po jejich získání k nepotřebě.


Asanace

The process of deleting sensitive data from a file, device, or system, or modifying the data so that in the event of an attack, the data is not needed after it has been recovered.

Použito v metodice